Stappenplan

Vooronderzoek:

Tijdens het vooronderzoek zal Planschade Consultants de openbare stukken verzamelen. Het oude planologisch regime zal worden vergeleken met het nieuwe planologisch regime. Op objectniveau zal een taxateur zo veel mogelijk aan de hand van verkochte referentieobjecten een inschatting maken van het planschadenadeel.

 

Afhankelijk van aspecten die van invloed zijn op de geleden schade zal aanvullend relevante jurisprudentie in de analyse en onderbouwing van de schade worden betrokken.

 

Indienen planschadeverzoek bij het college van B&W:

In deze fase dienen wij voor u een gemotiveerd planschadeverzoek in.

 

De gemeente stuurt een nota voor het betalen van de leges:

Nadat de gemeente het verzoek ontvankelijk heeft verklaard, stuurt zij u een nota voor het betalen van de leges. Deze dienen door u te worden vergoed. Afhankelijk van de gemeentelijke verordening kan dit bedrag variëren tussen de

€ 100,- en € 500,-. In het geval de gemeente uw planschade vergoedt, ontvangt u na afronding van de procedure de leges retour.

 

Conceptadvies, contra expertise en onderhandeling gemeente:

Afhankelijk van de procedurevoorschriften van de gemeente overlegt zij een conceptadvies waarop wij kunnen reageren. In samenspraak met een gecertificeerd taxateur zal dit advies met name worden beoordeeld op een juiste waardering van het onroerend goed van voor en na wijziging van het planologisch regime.

 

Tevens wordt gekeken of de tegemoetkoming in de schade afdoende is. Indien wij vinden dat het planschadenadeel onjuist is, zullen wij hierop reageren.

 

In het geval de gemeente geen conceptadvies geeft, neemt zij een definitieve beschikking omtrent het verzoek. Wij zullen ook deze beschikking beoordelen op juistheid. 

 

Beschikking:

Uiteindelijk resulteren de stappen hiervoor in een definitieve beschikking. Deze beschikking zal ook op juistheid worden beoordeeld. Als in de beschikking (deels) aan het verzoek tegemoet gekomen wordt, ontvangt u van de gemeente een tegemoetkoming in de geleden schade als gevolg van de planologische wijziging. 

 

Bezwaar:

Als wij van mening zijn dat de definitieve beschikking niet geheel juist is, kunnen we voor u in bezwaar gaan. Ook hier blijft voor u het no cure, no pay principe gelden. In de bezwaarfase zullen we, wanneer nodig, met een contra expertise komen. In de bezwaarfase wordt vaak door een hoorcommissies een hoorzitting gehouden. Wij zullen u daar vertegenwoordigen. Uiteraard kunt u daar zelf ook bij aanwezig zijn. De uitspraak op bezwaar van de gemeente toetsen wij op juistheid. Is deze niet geheel juist dan kunnen wij in beroep gaan.

 

Beroep:

Ook wanneer wij van mening zijn dat de uitspraak op bezwaar niet correct is, gaan wij voor u op no cure, no pay basis in beroep. Wij zullen het beroepschrift schrijven en u ter zitting vertegenwoordigen. Uiteraard kunt u ook daarbij weer aanwezig zijn. Als het zo ver gaat dat ook de uitspraak op beroep onjuist is, dan gaan we ook voor u, op no cure, no pay basis, in hoger beroep. 

 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
  • Gratis Planschade-check
  • 85% succesvol
  • Landelijke dekking