Referenties

Een tweetal voorbeelden waarvoor wij voor belanghebbenden de planschadeprocedure succesvol hebben afgerond.

 

Case: Gemeente Ede - 2014

 

 

Aanleiding voor belanghebbende waardoor een vermoeden ontstond tot een waardevermindering van de woning, was een planologische wijziging van de bestemming Kleine Bedrijven en Groenstrook in de functies Maatschappelijk en Wonen gestapeld in de directe omgeving.

 

Vergelijking planologische regimes:

 

  Situatie oud 'Kern Ede 1974'
  Situatie nieuw 'Ede-Centrum / Bospoort'

 

De wijziging in bouw- en gebruiksmogelijkheden tussen beide regimes heeft geleid tot de volgende schadeveroorzakende factoren:

 

  Toename gebruiksintensiteit
  Afname privacy
  Licht- en geluidsoverlast
  Verslechtering situeringswaarde

 

De gemeente heeft op basis van grondig onderzoek door en advies van PS-Consultants in de verzoekfase besloten de eigenaar van onderhavig object een tegemoetkoming in planschade toe te kennen van:

 

€ 12.000,-

 

Wij achten dit bedrag niet voldoende en zijn momenteel in procedure voor een hoger uit te keren schadebedrag.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Case: Gemeente Zevenaar - 2013

 


 

 

Aanleiding voor belanghebbende waardoor een vermoeden ontstond tot een waardevermindering van de woning, was een planologische wijziging van de bestemming Groene Ruimte en Horeca naar de functie Wonen in de directe omgeving.

 

Vergelijking planologische regimes:

 

  Situatie oud 'Rhederlaag' en 'Riesweerd Giesbeek 1994'
  Situatie nieuw 'Riesweerd II'

 

De wijziging in bouw- en gebruiksmogelijkheden tussen beide regimes heeft geleid tot de volgende schadeveroorzakende factoren:

 

  Afname privacy
  Beperking uitzicht
  Beperking lichtinval
  Licht- en geluidsoverlast
  Toename verkeersintensiteit
  Verslechtering situeringswaarde

 

De gemeente heeft op basis van grondig onderzoek door en advies van PS-Consultants in de verzoekfase besloten de eigenaar van onderhavig object een tegemoetkoming in planschade toe te kennen van:

 

€ 6.900,-

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
  • Gratis Planschade-check
  • 85% succesvol
  • Landelijke dekking