Planschadeprocedure

Planschade Consultants kan voor u het planschadeverzoek indienen bij de gemeente. Dit verzoek moet binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het planologisch besluit worden ingediend. Voorbeelden van die planologische besluiten zijn bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of wijzigingsplannen.

 

Om u inzicht te geven in uw proceskansen maken wij voor het indienen van het planschadeverzoek een planschade-check van de situatie.

 

Na indiening en ontvankelijk verklaren van het verzoek, zal de gemeente een onafhankelijk adviseur benoemen. Deze zal, na het horen van betrokken partijen en een opname ter plaatse, de gemeente adviseren over de aanwezigheid en hoogte van de eventuele planschade. De gemeente zal in de meeste gevallen dit advies overnemen en aan ons bekend maken. Afhankelijk van de procedureverordening inzake planschade geschiedt dit bij conceptuitspraak of bij beschikking.

 

In alle gevallen zal Planschade Consultants het juridisch kader toetsen. Voor de onderbouwing van vermogensschade zullen wij een planschadetaxateur inschakelen. Deze zal onderzoeken wat de waarde van de onroerende zaak voor en na wijziging van het planologisch regime is. Waar mogelijk onder verwijzing naar in de markt gerealiseerde transacties zal het planschadebedrag in het rapport worden verantwoord.

 

In de meeste gevallen is de rol van de taxateur veel belangrijker dan die van de jurist omdat de waardedruk van een woning of bedrijfspand een taxatietechnisch vraagstuk betreft. Om die reden zetten wij dan ook enkel gecertificeerde en ervaren taxateurs in bij de vaststelling van het planologisch nadeel wat u lijdt.

 

 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
  • Gratis Planschade-check
  • 85% succesvol
  • Landelijke dekking