Planschade Consultants

Met een groot team van juristen en taxateurs ondersteunen wij landelijk particulieren en ondernemers bij het indienen van planschadeverzoeken.

 

In heel Nederland worden jaarlijk tussen de 1500 en 2000 aanvragen tot planschade ingediend. De totale vergoeding hiervoor is in de Memorie van Toelichting bij de Wro (Wet ruimtelijke ordening) begroot op maar liefst € 20 miljoen per jaar.

 

Als aanvrager van een planschadeverzoek hoeft u zich niet bezwaard te voelen van deze mogelijkheid gebruik te maken. In het geval van een planologische wijziging heeft de uitvoerende instantie in de exploitatiebegroting reeds rekening gehouden met kosten ten behoeve van planschadevergoedingen. Op voorhand is daar namelijk een planschade-risicoanalyse van gemaakt. De begrote kosten liggen meestal dan ook hoger dan het totaal aan claims. Dit komt omdat door veel belanghebbenden geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot een planschadeverzoek. Het geld van niet opgevraagde verzoeken verdwijnt als extra winst in de zakken van de ontwikkelaar.

 

De visie van Planschade Consultants is dat vooruitgang een goede zaak is. Wij weten ook dat waar gehakt wordt, spaanders kunnen vallen. Geld verdienen, productief zijn en winst maken is ook een goede zaak, maar onder geen beding dat dit ten koste gaat van een ander. Mocht er zich door een planologische ontwikkeling schade voordoen bij een burger en/of bedrijf, dan ligt het op de weg van de winstgenieter om de schadelijdende ruimhartig te compenseren. En juist aan dat laatste schort het vaak en daar zijn wij ongelooflijk op gebrand dat correct te laten gebeuren.

 

Bent u van mening dat u in aanmerking komt voor planschade, neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers om uw casus te bespreken.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jos Oosters

Hoofd Juridische Zaken

 

 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
  • Gratis Planschade-check
  • 85% succesvol
  • Landelijke dekking