No cure, no pay

No cure, no pay:

Planschade Consultants werkt middels het 'no cure, no pay' beginsel. Dit houdt in dat u voor onze dienstverlening geen kosten bent verschuldigd indien het planschadeverzoek niet wordt ingewilligd. Ontvangt u geen tegemoetkoming van de gemeente dan bent u ons dus niets verschuldigd.

 

Leges:

Voordat een verzoek bij de gemeente in behandeling wordt genomen, dienen leges te worden betaald. Afhankelijk van de gemeentelijke verordening is dit een bedrag tussen de € 100,- en € 500,-. Dit bedrag moet u voldoen. Bij een toewijzend besluit wordt dit bedrag door de gemeente aan u vergoed.

 

Honorarium:

Wanneer de gemeente u een tegemoetkoming in de planschade toekent en de procedure is geëindigd, bent u daarvan een deel aan Planschade Consultants verschuldigd. De omvang van de factuur is afhankelijk van de tegemoetkoming in de door u geleden schade. U hoeft dit bedrag pas te voldoen zodra u zelf van de gemeente de vergoeding heeft ontvangen. In het schema hieronder staat aangegeven welk percentage excl. btw u dient te voldoen.

 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: 

U ontvangt van de gemeente een tegemoetkoming in de schade van € 30.000,-. In dat geval dient u na afronding van de procedure PS-Consultants € 6750,- excl. BTW te voldoen. Te weten: 25 % van 20.000,- is 5.000,- + 20 % van

10.000,- is 2.000,-.

 

Kosten:

Bij de behandeling van een planschadeverzoek worden kosten gemaakt voor verleende rechtsbijstand en/of het inschakelen van een deskundige. Deze kosten zijn voor rekening en risico van Planschade Consultants. Pas als de gemeente deze kosten bij wettelijke regeling vergoedt, komt dit bedrag ten goede aan Planschade Consultants.

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken:

Planschade Consultants schakelt een deskundige in voor de taxatie van de schade. De nota van de deskundige bedraagt € 320,- excl. BTW. De nota wordt bij de gemeente ingediend met het verzoek deze nota te voldoen op grond van de wettelijke regeling.  Indien de gemeente € 200,- excl. BTW vergoedt, dient u dit deel van de kosten achteraf ook aan ons over te maken. 

 

 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
  • Gratis Planschade-check
  • 85% succesvol
  • Landelijke dekking