Aanbod projectontwikkelaar

Het is niet ongebruikelijk dat een projectontwikkelaar langs de deur gaat met een aanbod om de schade te vergoeden. De projectontwikkelaar beoogt hiermee planschadeprocedures te voorkomen.

 

Belanghebbenden hebben vaak geen idee of het aanbod van de projectontwikkelaar redelijk is. Planschade Consultants kan voor u beoordelen of het aanbod van de projectontwikkelaar juist is.

 

Om dit te kunnen beoordelen voert Planschade Consultants een analyse uit van het huidige en het voorliggende planologische regime. Ook komt er een taxateur bij u langs om de waarde van de woning voor en na het schadeveroorzakende besluit vast te stellen. U ontvangt van ons een taxatierapport waaruit blijkt of het schadebedrag wat u aangeboden is redelijk is. Dit rapport kunt u gebruiken bij de onderhandeling over de hoogte van het schadebedrag met de projectontwikkelaar.

 

De kosten die aan deze procedure zijn verbonden worden bij u in rekening gebracht. Het aantal uren is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en worden vooraf met u besproken.

 

Heeft u interesse in deze procedure neemt u dan contact met ons op. 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
  • Gratis Planschade-check
  • 85% succesvol
  • Landelijke dekking